DUSTY RC – obloty…

DUSTY miał ponoć nie latać >>Dzięki jednemu upartemu lata (-; (-; (-;

Zbyt cienki płat, zły kąt zaklinowania płata/statecznika. Skutek widoczny > kompletna niesterowność. Po tych oblotach Dusty otrzymał poziomy, płytowy ster i zaczął latać poprawnie (-: